ODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO

ODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO

Rozwój w metodologii nauk wiąże się z pojęciem „zmiany” i „struktury”. Procesy rozwoju różne są w warunkach przyrodniczych i społecznych. Rozwój zawsze charakteryzuje się ści-śle określonymi kierunkami zmian. Zmiany te mogą być rozpatrywane w aspekcie ilościo-wym i jakościowym. Zmiany ilościowe dotyczą wzrostu lub zmniejszenia się pewnych cech systemów lub obiektów. Natomiast zmiany jakościowe dotyczą powstania nowych wartości systemów i obiektów.
Teoria rozwoju regionalnego wiąże się ściśle z teorią wzrostu w makroekonomii. W teorii rozwoju regionalnego zakłada się istnienie różnic międzyregionalnych jako cos obiektywne-go. Wiąże się to ściśle z podziałem na regiony silne i słabe. Kryteriami tego podziału są:
• wielkość potencjału gospodarczego i demograficznego,
• efektywność regionalnych struktur gospodarczych,
• jakość życia w poszczególnych regionach,

Comments are closed.