Działalności gospodarczej nie mogą prowadzić:

Działalności gospodarczej nie mogą prowadzić:
- osoby nie mające zdolności do czynności prawnych np. dziecko
- osoby które prowadzą określone funkcje publiczne np. prezydent
- grupy zawodowe np. sędziowie
- ograniczenie może wynikać z orzeczenia sądu, np. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
Podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą powinien wpisać się do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez sądy. Od 01 stycznia 2001 […]

Funkcjonowanie spółek cywilnych.

Funkcjonowanie spółek cywilnych.
W związku ze zmianą, umowy spółek cywilnych zawierane są na podstawie prawa cywilnego a nie jak było wcześniej – prawa handlowego. Wiąże się to z tym, że przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna tylko jej wspólnicy.

Przedsiębiorca. to

Przedsiębiorca.
1) osoby fizyczne. Osoby które podejmują i wykonują działalność gospodarczą. Osoby fizyczne stanowią dużą część obrotu gospodarczego.
2) osoby prawne. Główną grupę stanowią tutaj spółki [ akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością ] a także stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne. Osoby prawne to są te osoby, które wpisane są do krajowego rejestru.
3) nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego. Są to […]

Prawo Gospodarcze . Prawo działalności gospodarczej . Działalność gospodarcza.

Prawo Gospodarcze .
Wyróżniamy kilka form prawa gospodarczego:
1) Prawo gospodarcze prywatne
2) Prawo gospodarcze publiczne – tj. ingerencja państwa w prowadzeniu działalności gospodarczej
[…]

SPÓŁKI KAPITAŁOWE:

SPÓŁKI KAPITAŁOWE:
[sp. z o. o., sp. akcyjna ] połączenie dwóch kapitałów . Ważny jest kapitał a nie kto go wnosi. Wspólnik odpowiada tylko tym co wniósł do spółki. Uprawnienia wspólników są uzależnione od tego ile wspólnik wniósł do spółki na kapitał zakładowy.
Za moment powstania tej spółki uznaje się datę wpisu do KRS.
• Od momentu zawarcia […]

SPÓŁKA

SPÓŁKA – organizacja prywatna, prawna w której wspólnicy łączą się dla spełnienia określonego celu. Spółka powinna grupować co najmniej dwie osoby [ sp. osobowe ]. Dopuszczalne jest tworzenie jedno osobowych spółek kapitałowych [ jeden podmiot, osoba wpłaca wymagany kapitał i staje się jedno osobowym wspólnikiem tzn. spółki córki – pod kontrolą głównej spółki
np. sp. z […]

Grupy spółek:

Grupy spółek:
I Spółki prawa cywilnego: uregulowana w prawie cywilnym, jest to prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Spółka jest umową dotyczącą stron. Podmiotem są wspólnicy. Spółka ta nie ma zdolności sądowej tzn. nie może występować w sądzie jako podmiot oraz nie ma zdolności wekslowej. Nie jest ewidencjonowana i nie podlega rejestracji w […]

SPÓŁKA JAWNA [ osobowa ]

SPÓŁKA JAWNA [ osobowa ]
Art. 22 § 1 Spółką jawną jest spółka osobowa, którą prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą
[ nazwą], a nie jest inną spółką osobową czy handlową.
Spółkę jawną mogą tworzyć:
• Osoby fizyczne
• Osoby prawne
• Inne osoby prawne
dowolne połączenie
Wspólnicy mogą odpowiadać majątkiem osobistym za zobowiązania spółki art. 31 KDH tzw. odpowiedzialność subsydiarna [ w pierwszej kolejności odpowiada spółka […]

SPÓŁKA PARTNERSKA

SPÓŁKA PARTNERSKA
Art. 86 KSH Spółka osobowa utworzona przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu w tejże spółce. Mogą ją tworzyć tylko osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania tzw. wolnych zawodów. Uprawnienia te muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. z Ustaw
Wolne zawody – to np. adwokat, radca prawny, notariusz, księgowy, doradca podatkowy, aptekarz,
[…]

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Art. 102 KSH Jest to sp. osobowa, Wspólnikami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń [KOMPLEMENTARIUSZ] i jeden w sposób ograniczony [ KOMANDYTARIUSZ].
W nazwie powinno być co najmniej jedno nazwisko KOMPLEMENTARIUSZA i oznaczenie sp. komandytowa.
Umowa w formie aktu notarialnego, utworzenie powstaje z chwilą wpisu […]