Podstawowe pojęcia rynku nieruchomości

Podstawowe pojęcia rynku nieruchomości

- sektor nieruchomości
rynek nieruchomości
(faza obrotu i użytkowania)
rynek lokat
rynek najmu
rynek budowlany
(faza tworzenia)

Obrót rozumiany jako transfer nieruchomości
budowa bloku – 18 miesięcy
budowa domu jednorodzinny 70-80miesięcy
różnica wynika z braku płynności finansowej

lokata – nabywanie nieruchomości na własność
najem – nabycie lokalu

rynek budowlany i rynek nieruchomości są ze sobą powiązane gdyż na rynku nieruchomości wyznaczana jest dochodowość nieruchomości i wartość inwestycyjna a to wyznacza wartość działki i opłacalność działań na rynku budowlanym.
Budynki powstają na rynku budowlanym, a na rynek nieruchomości dopiero trafiają

Podstawowym elementem sprawnie funkcjonującego rynku jest prawo własności ze względu na wysoką wartość nieruchomości transakcje mają postać publiczną poprzez konieczność jej zapisu w księdze wieczystej.

Transakcje na rynku nieruchomości można podzielić na :
1) transakcje rynkowe – tj. Sprzedaż, użytkowanie, najem, dzierżawa, zamiana, sprzedaż z długoterminową dzierżawą (sale leaseback)
2) transakcje nierynkowe- tj. Spadek, darowizna, wywłaszczanie, uwłaszczanie (zasiedzenie), emisja (egzekucja)

Teoria rynku wyróżnia rynki formalne, na których obrót towarami odbywa się w oznaczonych miejscach i czasie według określonych reguł (giełdy, targi, aukcje) i rynki nieformalne (rynek nieruchomości, - nie ma siedziby i statusu)

Rynek nieruchomości jest rynkiem niejednolitym, gdyż w jego obrębie wyróżnić możemy subrynki.
Na rynku nieruchomości wyróżniamy 2 segmenty:
1) rynek lokat – (aktywów finansowych) – odbywa się transfer praw do nieruchomości w postaci aktu notarialnego. Obok sprzedaży transfer praw do nieruchomości może przyjąć postać darowizny nieruchomości, spadku
2) rynek najmu – (użytkowników) – zawierane są umowy, określające wzajemne prawa i obowiązki, połączone z nadaniem nieruchomości. W tym przypadku właściciel nie pozbywa się prawa własności, lecz rezygnuje najczęściej z użytkowania nieruchomości.

Comments are closed.