Rynek nieruchomości jest rynkiem niedoskonałym, o niedoskonałości decyduje:

Rynek nieruchomości jest rynkiem niedoskonałym, o niedoskonałości decyduje:
1. stałość nieruchomości
2. wrażliwość wartości nieruchomości na zmiany w otoczeniu
3. powstawanie zachowań spekulacyjnych i monopolistycznych
4. kapitałochłonność transakcji
5. rzadkość zawieranych transakcji
6. często nierracjonalne zachowania kupujących i sprzedających – decyzje nie podejmują wyłącznie w oparciu o ceny, ale modę, sąsiedztwo, tradycję czy reklamę
7. brak przejrzystej informacji o transakcjach ze względu na ich poufność, zebranie informacji o rynku jest trudne i kosztowne
8. niedoinformowanie uczestników transakcji co do cen nieruchomości
9. różnorodność nieruchomości – brak porównywalności nieruchomości
10. wartość podaży nieruchomości w krótkim okresie
11. wpływ sposobu użytkowania
12. zróżnicowany sposób finansowania transakcji na rynku nieruchomości

Wzór na wartość nieruchomości:

V = D/R

GDZIE :
D- dochód z nieruchomości
R -stopa kapitalizacji

Comments are closed.