Według Edgara Hoover’a wyróżnić można 3 rodzaje korzyści aglomeracji:

Według Edgara Hoover’a wyróżnić można 3 rodzaje korzyści aglomeracji:
• korzyści masowej produkcji – uzyskiwane drogą powiększania produkcji w jednym ośrodku (korzyści skali),
• korzyści lokalizacji – wynikające ze skupienia w jednym ośrodku pokrewnych zakła-dów przemysłowych,
• korzyści urbanizacji – wynikające ze skupienia w jednym ośrodku zakładów różnych gałęzi i branż,

Comments are closed.