Z punktu widzenia polityki przemysłowej wyróżnia się następujący podział gałęzi i branż przemysłu:

Z punktu widzenia polityki przemysłowej wyróżnia się następujący podział gałęzi i branż przemysłu:
• gałęzie wzrostowe – najnowocześniejsze, o najwyższym poziomie wzrostu, najwyż-szym stopniu dynamiki np. przemysł elektroniczny,
• gałęzie wiodące – dziedziny nowoczesne o nieco niższym tempie wzrostu a silnie wpływające na rozwój gospodarki np. przemysł motoryzacyjny,
• gałęzie bazowe – tworzące szeroką infrastrukturę dla przemysłu oraz przetwarzające surowce np. przemysł chemiczny,
• gałęzie tradycyjne – są to stare dziedziny produkcji charakteryzujące się umiarkowa-nym wzrostem np. przemysł włókienniczy,
• gałęzie stagnacyjne – wykazujące niski wzrost a okresowo nawet spadek produkcji

Comments are closed.