Zagrożenia oraz szanse rozwoju rynku nieruchomości

Zagrożenia oraz szanse rozwoju rynku nieruchomości
ZAGROŻENIA:
1) zmienność gospodarki, która pozostaje bardzo wrażliwa na zmiany koniunkturalne
2) ryzyko prawne wywołane częstymi zmianami przepisów i ich niedoskonałością
3) niski poziom zamożności polskiego społeczeństwa
4) koszty kredytu i zdolność kredytowa
5) wysokie koszty transakcyjne
6) brak odmrażania kapitału ulokowanego na rynku nieruchomości
7) nieumiejętność wykorzystania środków unijnych
8) brak instytucji analizujących rynek nieruchomości
9) brak reformy katastralnej (komputeryzacji ksiąg wieczystych, ujednolicenie gruntów i budynków ze stanem w księgach wieczystych, reforma systemu podatku od nieruchomości)
10) brak reformy czynszowej
11) brak planów zagospodarowania przestrzennego
12) opóźnienia w infrastrukturze kraju

SZANSE:
1. spadek ryzyka politycznego i ekonomicznego inwestowania
2. prywatyzacja
3. rozwój kredytowania hipotecznego
4. dopływ środków unijnych pozwalający zrestrukturyzować gospodarkę
5. wejście zachodnich inwestorów instytucjonalnych dążących do dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych (fundusze emerytalne i inwestycyjne)

Comments are closed.