EKONOMIA POKLASYCZNA XIX W. KIERUNEK SUBIEKTWNO - HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

EKONOMIA POKLASYCZNA XIX W. KIERUNEK SUBIEKTWNO – MARGINALNY – przedstawiciele tego kierunku skupili uwagę na subiektywnym stosunku uczestników wymiany do sprzedawanych lub kupowanych dóbr dlatego posługiwano się takimi subiektywnymi kategoriami jak użyteczność krańcowa i całkowita.
UŻYTECZNOŚĆ – subiektywne odczucie zadowolenia z posiadania lub konsumpcji danego dobra
UŻYTECZNOŚĆ KRAŃCOWA – zadowolenie płynące z posiadania ostatniej jednostki dobra użyteczność
krańcowa maleje
UŻYTECZNOŚC CAŁKOWITA – użyteczność pewnej ilości masy danego dobra. W miarę wzrostu konsumpcji
zapasu danego dobra użyteczność krańcowa maleje, a użyteczność całkowita
rośnie ale coraz wolniej
Przedstawiciele tego kierunku byli zwolennikami wolnej konkurencji i w ślad za klasykami dowodzili, że umożliwia ona osiągnięcie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

Comments are closed.