estymacja parametryczna

estymacja parametryczna

Wnioskowanie statystyczne polega na uogólnieniu informacji zebranych w próbie losowej na całej zbiorowości statystycznej. Pierwszy rodzaj dokonywanego uogólnienia nosi nazwę estymacji (szacowania). Pod pojęciem estymacji będziemy rozumieć przybliżenie nieznanej liczby charakteryzującej zbiorowość statystyczną. Taki rodzaj estymacji nosi nazwę estymacji parametrycznej.

O estymacji parametrycznej mówimy wówczas, gdy szacujemy jedynie wartość nieznanych parametrów w znanym typie rozkładu populacji generalnej (np. szacowanie średniej lub odchylenia standaryzowanego)

Comments are closed.