model ekonomiczny, w jaki sposób powstaje oraz jakie funkcje pełni w ekonomii

model ekonomiczny, w jaki sposób powstaje oraz jakie funkcje pełni w ekonomii.Model ekonomiczny: jest to uproszczony obraz rzeczywistości, przy czym woźne jest, żeby te uproszczenia byty podporządkowane celowi, któremu ma służyć model. musi odzwierciedlać istotne elementy rzeczywistości z punktu widzenia prowadzonych badań.
W jaki sposób powstaje model: proces budowy modelu to tworzenie uproszczonego obrazu rzeczywistości, czyli takiego, który zawiera jedynie najistotniejsze dla danego zagadnienia elementy. Budowa modelu jest więc jednym z bezpiecznych sposobów zmuszenia nas do uwzględnienia wszystkich możliwych skutków podjętej decyzji i rozstrzygnięcia , które z nich ze względu na mała wagę mogą być pominięte bez uszczerbku na jakość analizy

Comments are closed.