podstawową zasadę ekonomiczna oraz dwa jej warianty realizacyjne - Przykłady.

podstawową zasadę ekonomiczna oraz dwa jej warianty realizacyjne - Przykłady.
Podstawową zasadą ekonomii jest ciągłe porównywanie efektu z nakładem. Relacja efektu do nakładu jest miarą efektywności gospodarowania. ¬
- Zasada maksymalnej oszczędności - przy założonym efekcie minimalizujemy nakłady,-
zasada maksymalnej wydajności - przy stałym nakładzie staramy się tak gospodarować. aby osiągnąć maksymalny efekt (korzyść).Maksymalizacja efektu i minimalizacja nakładu jest niemożliwa - występuje jako złudzenie przemiennego stosowania obu wymienionych zasad.

Comments are closed.