podstawowe przesłanki transakcji wymiennej i opisz model transakcji wymiennej.

podstawowe przesłanki transakcji wymiennej i opisz model transakcji wymiennej. Podstawowe przesłanki:- przedmiot obrotu - dobro rzadkie,- oczekiwana obopólna korzyść stron zawierających transakcję.- zdefiniowane prawa własności prywatnej,- zróżnicowanie preferencji lub specjalizacja podmiotów wytwarzających, - możliwość powstania pola negocjacji. .Pole negocjacji - maksymalna cena nabywcy musi być wyższa od minimalnej ceny sprzedawcy. Prosty model transakcji wymiennej .Kupują ci, których cena maksymalna jest wyższa od ceny, którą muszą zapłacić. Cena maksymalna nabywcy musi być wyższa od ceny minimalnej sprzedawcy .Renta konsumenta - to różnica między ceną rzeczywistą a ceną. którą chcieliśmy zapłacić

Comments are closed.