pojęcie rzadkości oraz podstawowe implikacje.

pojęcie rzadkości oraz podstawowe implikacje.
rzadkość jest to luka pomiędzy ograniczoną ilością zasobów, a wielkością celów do realizacji, których zasoby te mogłyby być użyte. Oznacza to, że w danym miejscu i czasie określone podmioty nie posiadają wszystkich takich dóbr, które chciałyby posiadać i to w takiej ilości w jakiej uważają za potrzebne. Implikacje rzadkości:- konieczność wyboru wariantu alokacji zasobów - alokacja to przeznaczenie zasobu do realizacji konkretnego celu.- koszt alternatywny - oznacza koszt niezrealizowanych możliwości alokacji - wartość najlepszego z niezrealizowanych wariantów alokacji, jeżeli koszt alternatywny będzie wyższy od wartości zrealizowanego wariantu to nieprawidłowo gospodarujemy, gdy jest niższy to gospodarujemy prawidłowo.- mobilność alokacyjna - oznacza, że w sytuacji rzadkości nie każdy zasób użyty do wytwarzania jakiegoś dobra nadaje się do tego celu w tym samym stopniu.Dla gospodarstw domowych celem jest maksymalizacja użyteczności nabywanych dóbr ¬maksymalizacja płynącego stąd zadowolenia. Dla przedsiębiorstw - maksymalizacja zysku z działalności gospodarczej.Podstawowy problem - zapotrzebowanie na ilość dóbr, które ludzie chcieliby posiadać w ciągu roku jest zawsze większe od ilości dóbr, którą ludzie są w stanie wytworzyć w przeciągu roku.

Comments are closed.