prawo malejącej produkcji zwiększonej oraz prawa rosnącego kosztu alternatywnego

prawo malejącej produkcji zwiększonej oraz prawa rosnącego kosztu alternatywnego. Prawo rosnącego kosztu alternatywnego (kosztu największej niezrealizowanej możliwości) ¬mówi, że za kolejne przyrosty produkcji trzeba płacić coraz więcej, czyli ponosić coraz większy koszt alternatywny.Przy danych zasobach i technologii zwiększenie produkcji jednego rodzaju dobra ( X ) oznacza częściową rezygnację z produkcji drugiego dobra ( Y ). Korzyści osiągnięte z decyzji o produkcji określonej ilości dóbr ( X ) kosztują społeczeństwo pewne ilości dóbr ( Y ), które można by wytworzyć przy pomocy zasobów zużytkowanych na produkcję X. Koszt ten ma tendencję rosnącą koszt drugiej jednostki dobra jest większy aniżeli pierwszej, koszt trzeciej jest większy aniżeli drugiej. Tak więc, każdej korzyści / zyskowi / z podjętej decyzji gospodarczej towarzyszy koszt alternatywny. Prawo malejących przyrostów produkcji: mówi o zmniejszaniu się przyrostu produkcji w miarę dodawania kolejnych jednakowych jednostek nakładu.

Comments are closed.