Typowe obszary restrukturyzacji przedsiębiorstw:

Typowe obszary restrukturyzacji przedsiębiorstw:

1. zmiana formy organizacyjno – prawnej,
2. prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych,
3. restrukturyzacja zakresu działania,
4. restrukturyzacja zatrudnienia,
5. restrukturyzacja finansowa,
6. restrukturyzacja majątkowa (aktywów),
7. restrukturyzacja organizacyjna.

Comments are closed.