uniwersalne zasady alokacji zasobów gospodarczych, które powodują, że krzywa transformacji jest wklęsła względem środka układu współrzędnych.

uniwersalne zasady alokacji zasobów gospodarczych, które powodują, że krzywa transformacji jest wklęsła względem środka układu współrzędnych.
Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia przy każdej wielkości produkcji jednego dobra maksymalną możliwą produkcję drugiego dobra. Krzywa jest wklęsła względem punktu odpowiadającego zerowej produkcji obu dóbr. lej kształt jest następstwem prawa malejących przychodów, które mówi o zmniejszaniu się przyrostu produkcji w miarę dodawania kolejnych jednakowych jednostek nakładu. Prawo to jest ściśle związane z prawem rosnącego kosztu alternatywnego, które mówi, że za kolejne jednakowe przyrosty produkcji trzeba płacić coraz więcej, czyli ponosić większy koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych składa się tylko z takich punktów, w których społeczeństwo wytwarza efektywnie. Wzrost produkcji jednego dobra możliwy jest tylko za cenę spadku produkcji innego dobra. Rzadkość zasobów ogranicza możliwości wyboru społeczeństwa dla takich punktów, które odpowiadają punktom leżącym pod lub na krzywej. Społeczeństwo musi pogodzić się z tym, że zasoby pozostające w jego dyspozycji, są ograniczone i w tych warunkach musi wybierać ich rozdysponowanie między różne, wzajemnie konkurencyjne zastosowania produkcyjne

Comments are closed.