Podstawowe cechy podatku VAT:

Podstawowe cechy podatku VAT:
• powszechność opodatkowania,
• wielofazowość,
• potrącalność,
• neutralność dla podatników jako podatku od konsumpcji,
Zasada powszechności podatku VAT wynika z zakresu przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagro-dzeniem niezależnie od tego, na jakim etapie obrotu są realizowane (tzn. czy mają one cha-rakter zaopatrzeniowy, inwestycyjny lub konsumpcyjny) oraz zakresu podmiotowego z uwagi na […]

Podatek VAT

Podatek VAT został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego 01.07.1997r. Zastąpił on podatek od obrotu. Koncepcja podatku od wartości dodanej została sformułowana przez Carla Siemensa w 1919 roku. W praktyce ten podatek został zastosowany we Francji w 1954 roku. W procesie harmonizacji polskiego systemu podatkowego do systemu panującego […]