Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego powinna obejmować trzy aspekty

Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego powinna obejmować trzy aspekty :

 Badanie ryzyka pojedynczego projektu – ryzyko pojedynczego projektu jest rozpatrywane w oderwaniu od działalności firmy. O jego poziomie decydują zazwyczaj relacje rynkowe takie jak koszty projektu, montaż finansowy, koszt kapitału, wynikające z czynników zewnętrznych dla przedsiębiorstwa.
 Wpływ ryzyka projektu na ryzyko firmy – podejmując decyzję inwestycyjną, należy się liczyć ze zmianą sytuacji finansowej firmy, co powoduje, że trzeba zbadać wpływ ryzyka projektu na ryzyko firmy. W tym celu należy przyjąć, że przedsiębiorstwo jest zbiorem wielu realizowanych projektów inwestycyjnych. Traktując ten zbiór jak portfel papierów wartościowych, można stwierdzić, że gdy jest on dobrze zdywersyfikowany, wówczas gorsze wyniki w jednym projekcie inwestycyjnym są rekompensowane lepszymi rezultatami w innym projekcie. Trzeba zatem zbadać, jaki wpływ na istniejący portfel projektów inwestycyjnych będzie miało nowe przedsięwzięcie tzn. czy zwiększy, czy zmniejszy ryzyko firmy.
 Wpływ ryzyka projektu na decyzje inwestorów giełdowych – inwestorzy giełdowi podają określone portfele papierów wartościowych i rozpatrują zmiany w firmie w kontekście nie tylko samej firmy, lecz także posiadanego przez nich portfela. Czasami są skłonni zaakceptować wysokie ryzyko firmy, ponieważ nie ma to zasadniczego wpływu na dobrze zdywersyfikowany portfel, a czasami nie są w stanie zaakceptować nawet małego zwiększenia ryzyka.

Comments are closed.