Cechy gospodarki światowej jako systemu:

Cechy gospodarki światowej jako systemu:
1) ma charakter dynamiczny (ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom)
2) ma charakter historyczny (powstała na pewnym etapie rozwoju,
nie towarzyszy od zarania dziejów)
3) ma charakter niejednorodny
4) ma charakter zróżnicowany, tzn. że te podmioty, które je tworzą są dla tej gospodarki, nie są tak samo ważne dla gospodarki światowej
5) gospodarka światowa dąży do wzrostu

Comments are closed.