Czynniki kształtujące rynek nieruchomości

Czynniki kształtujące rynek nieruchomości
Istnieją 2 grupy czynników mających wpływ na wielkość i strukturę transakcji rynkowych i nierynkowych. Pierwszą grupę stanowią czynniki, które mają wpływ na podejmowane decyzje inwestowania w sferę inwestycyjno – budowlaną, a więc pośrednio na stan i rozwój rynku. Drugą grupę stanowią czynniki które podobnie jak w innych segmentach rynku oddziaływują na albo popyt, albo podaż, albo jedno i drugie jednocześnie. Do pierwszej grupy czynników zaliczamy motywatory i ograniczenia. Do drugiej grupy zaliczamy czynniki demograficzne, ekonomiczne, zasobowe i instrumentalne.

Comments are closed.