dostosowania rynkowe wywalane ingerencja państwa wywołaną wprowadzeniem subwencji przedmiotowej.

dostosowania rynkowe wywalane ingerencja państwa wywołaną wprowadzeniem subwencji przedmiotowej.
ingerencja rządu na rynku monopolistycznym dotyczy najczęściej monopolistycznych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Ustalenie przez instytucje administracyjne cen maksymalnych na produkty i usługi tego rodzaju monopoli prowadzić może do zwiększenia podaży rynkowej. Jeżeli wyznaczona cena maksymalna jest mniejsza od kasztu całkowitego przeciętnego, wtedy monopol przynosi straty. Wyrównanie strat wymaga subwencjonowania jego działalności.

Comments are closed.