dostosowania rynkowe wywołane ingerencją państwa wywołaną wprowadzeniem opodatkowania naliczonego od jednostki sprzedaży.

dostosowania rynkowe wywołane ingerencją państwa wywołaną wprowadzeniem opodatkowania naliczonego od jednostki sprzedaży.
Polityka interwencyjna rządu poprzez ustalanie podatków i ceł wpływa na kształtowanie podaży, np. podatek od wartości sprzedaży VAT jest traktowany przez producenta jako dodatkowy kaszt wytwarzania produktu co wpływa na zmniejszenie podaży. Z samego prawa podaży wynika dodatkowa zależność pomiędzy zmiana ceny a zmiana wielkości podaży (inaczej na zmianę ceny reguluje producent a inaczej konsument).

Comments are closed.