estymacja parametryczna

estymacja parametryczna
Wnioskowanie statystyczne polega na uogólnianiu informacji zebranych w próbie losowej na całą zbiorowość statystyczną.
Pierwszy rodzaj dokonywanego uogólnienia nosi miano estymacji (lub szacowania). Szacowanie polega na przybliżeniu jakiejś interesującej nas nieznanej liczby.
Estymacja parametryczna to przybliżenie nieznanej liczby charakteryzującej zbiorowość statystyczną.

Comments are closed.