Firma inwestycyjna to: GIEŁDY

Firma inwestycyjna to:

• dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską,
• zagraniczna firma inwestycyjna prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• zagraniczna osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium RP działalność maklerską.

Comments are closed.