Funkcje rynku nieruchomości

Funkcje rynku nieruchomości
1. Redystrybucja praw własności (redystrybucje praw majątkowych)- dotychczasowi użytkownicy zaczynają orientować się w spadku efektywności dotychczasowego wykorzystania przestrzeni i poszukują nowych nieruchomości, lokalizacji, gwarantujących lepsze niż dotychczas płynące, dochody, korzyści z nieruchomości. Redystrybucja praw własności jest formą pierwotną, przyczyną tworzenia rynku. Forma ta jest motywatorem dla podmiotów funkcjonujących na rynku i tych którzy dopiero zamierzają wejść na ten rynek. Poprzez tą formę dochodzi do realizacji transakcji poprzez spełnienie w wyniku negocjacji sprzecznych interesów występujących na rynku nieruchomości. Ta funkcja w związku ze zmianą w ujęciu popytu prowadzi do konkurencyjnych zachowań podmiotów znajdujących się na rynku nieruchomości.
2. Rynek nieruchomości zapewnia dostęp do informacji rynkowych - informacji co do wartości nieruchomości, cen i kosztów obrotu nieruchomościami, a zatem ta funkcja stwarza podstawy do kształtowania cen, ustalania czynszów, podatków; służy porównywaniu w ujęciu globalnym i przestrzennym, podaży i popytu na różne rodzaje nieruchomości.
3. Wtórna dystrybucja przeznaczenia przestrzeni - to regulacja podaży w ujęciu przestrzennym. spadający lub mały dochód z nieruchomości prowadzi do MAKSYMALIZACJI wartości płynących z nieruchomości, a zatem wartości i dochodów, poprzez przestrzenne zmiany w blokowaniu kapitału lokowanego w nieruchomości. W sumie ma to prowadzić do dostosowania podaży do potrzeb i możliwości społeczności lokalnej.
4. W wyniku redystrybucji praw własności i wtórnej dystrybucji przeznaczenia przestrzeni następuje relokacja zasobów nieruchomości; relokacja w ujęciu makro, jaki i mikroskali.
5. Rynek nieruchomości spełnia funkcje regulacyjne nie tylko w sferze inwestycyjno - nieruchomościowej, ale również w obrębie rynku w ogóle.

3 Responses to “Funkcje rynku nieruchomości”

  1. Wszystko super tylko brak źródła :(((( przez co nie do wykorzystania w jakiejkolwiek pracy….

  2. Kurcze no wdzieczny bym byłstarsznie jakbyś mi podesłał tylko źródło co do zamieszconych ,powyzej materiałów pozdrawiam…:)

  3. Nie jestem w stanie go podać . materiały które są publikowana to domowe archiwa studentów którzy nadsyłają do nas te notatki ,