Instytucje Finansowe

Instytucje Finansowe – rola banków na rynku nieruchomości. Nieruchomości charakteryzują się z reguły wysoką wartością, stąd zarówno po stronie podaży na rynku nieruchomości, jak i po stronie popytu, pojawia się konieczność dysponowania znacznymi kapitałami. Częstym źródłem finansowania transakcji jest więc kredyt, a instytucjami które zaspokajają popyt na pieniądz, są banki. Rynek nieruchomości obsługiwany jest przez różne banki i różne formy kredytowania. Największe znaczenie dla niego mają jednak – jak się wydaje – kredyt hipoteczny, budowlany i kontraktowy oraz banku udzielające takich kredytów.

Comments are closed.