Inwestycje podejmowane w firmie mogą polegać m.in. na

Inwestycje podejmowane w firmie mogą polegać m.in. na

„Jednym z najważniejszych elementów każdej działalności gospodarczej są inwestycje podejmowane przez m.in. przedsiębiorców. Każdy właściciel firmy rozpatrując różnego rodzaju możliwości inwestycyjne zarówno z uwagi na sposób pozyskania środków, jak i scenariusz prowadzący do wyboru określonego projektu, musi brać pod uwagę ryzyko decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie jest to działalność gospodarcza o odroczonych w czasie efektach.

Skutkiem inwestowania jest m.in.:

 umocnienie pozycji rynkowej,
 poprawa efektywności,
 wzrost wartości firmy,
 polepszenie wyników finansowych,

Aby osiągnąć wyżej wymienione efekty niezbędne jest jednak wydatkowanie określonych środków. Główną cechą inwestycji jest czas liczony od momentu podjęcia decyzji do momentu uzyskania oczekiwanych efektów. Im dłuższy czas do zakończenia inwestycji i osiągnięcia efektów, tym większe ryzyko całego przedsięwzięcia. Powoduje to, że zamierzenia inwestującego mogą niezrealizować się tak jak zostało to zaplanowane. Można więc powiedzieć, iż decyzja dotycząca inwestycji jest podejmowana w warunkach niepewności. Prawidłowe decyzje inwestycyjne wymagają określenia z jednej strony korzyści z podejmowanej inwestycji, a z drugiej ryzyka związanego z podjęciem inwestycji” .

Inwestycje podejmowane w firmie mogą polegać między innymi na :

 budowaniu sieci marketingu i dystrybucji,
 tworzeniu nowych zdolności produkcyjnych,
 promocji nowych rynków zbytu,
 modernizacji majątku produkcyjnego,
 szkoleniach prowadzących do wzrostu kwalifikacji pracowników,
 zakupie nowego majątku produkcyjnego,
 zakupie papierów wartościowych,

Wyżej wymienione inwestycje zmieniają strukturę majątku firmy jak i również źródła finansowania. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych wiąże się z koniecznością ciągłego monitorowania przepływów pieniężnych i stóp dyskontowych. Powoduje to, że decyzje inwestycyjne i związane z nimi rozstrzygnięcia finansowe muszą być podejmowane z wykorzystaniem informacji dostępnych na rynku kapitałowym

Comments are closed.