konstrukcja obszaru krytycznego

konstrukcja obszaru krytycznego
Obszar krytyczny to taki obszar, że jeżeli znajdzie się w nim wartość testu, wówczas odrzucamy hipotezę zerową. Obszar ten zależy przede wszystkim od dwóch czynników: przyjętego poziomu istotności oraz sformułowania hipotezy alternatywnej.
Możliwe są trzy lokalizacje obszaru krytycznego, związane z założeniem postawionym w hipotezie alternatywnej:
- H1 : parametr nie jest równy założonej liczbie – wtedy mamy do czynienie z dwustronnym obszarem krytycznym, (poziom istotności alfa jest rozdzielony symetrycznie)
- H1 : parametr jest mniejszy od założonej liczby – mamy do czynienia z jednostronnym (lewostronnym) obszarem krytycznym, ( poziom istotności alfa znajduje się z lewej strony)
-H1 : parametr jest większy od założonej liczby – jest to jednostronny (prawostronny) obszar krytyczny. (poziom istotności alfa jest usytuowany z prawej strony)

Comments are closed.