Korzyści z outsourcingu

Korzyści z outsourcingu

Sukces projektu można mierzyć różnymi miarami. Dla jednych klientów kluczowe są zagadnienia związane z redukcją kosztów i korzyściami finansowymi, dla innych równie istotne mogą się okazać takie wskaźniki, jak dostępność systemów informatycznych, czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników i klientów, czy też możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Przyjęte miary powinny być adekwatne do biznesowych priorytetów klienta.

Do najczęstszych, można powiedzieć “uniwersalnych” korzyści wynikających z zastosowania outsourcingu należą m.in.:

• możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody na reorganizację przedsiębiorstwa
• pełna przewidywalność i redukcja kosztów
• możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy
• wzrost wydajności, efektywności i stabilności
• zmniejszenie ryzyka poprzez jego współdzielenie z outsourcerem - m.in. odpowiedzialność materialna outsourcera za błędy i działania niezgodne z kontraktem
• szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników.

Comments are closed.