Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I. Regionalna integracja gospodarcza
II. Handel międzynarodowy
• Międzynarodowa wymiana towarów i usług
• Handel zagraniczny
III. Międzynarodowy przepływ czynników produkcji
• Międzynarodowe przepływy kapitałowe
• Międzynarodowe przepływy siły roboczej
• Międzynarodowe przepływy wiedzy naukowo-technicznej
IV. Międzynarodowe stosunki walutowe
V. Bilans płatniczy i międzynarodowa równowaga płatnicza
VI. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
VII. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
VIII. Problemy globalne

Comments are closed.