Międzynarodowy podział pracy: (MPP)

Międzynarodowy podział pracy: (MPP)
W odniesieniu do historycznego charakteru gospodarki światowej , zjawisko historyczne stanowiące szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy dokonującego się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obrębie różnych organizmów państwowych.
Wzrost produkcji większy od działalności rynków narodowych → trwałe nadwyżki w jednych krajach i możliwość zbytu w innych → wymiana handlowa wykraczająca poza granice kraju → inne powiązania gospodarcze → konkurencja → specjalizacja.

Międzynarodowy Podział Pracy (MPP)
• społeczny podział pracy: specjalizacja pomiędzy poszczególnymi podmiotami
• MPP warunek: możliwość przemieszczania towarów na skale międzynarodową (infrastruktura, organizacja, regularność, bezpieczeństwo)
• XV i XVI wiek; manufaktury, odkrycia geograficzne, Daleki Wschód, Ameryka
• Początek: przełom XVIII i XIX wieku rewolucja przemysłowa
• Motywy MPP: wyższa wydajność i intensywność pracy, niższe nakłady i koszty
• Tradycyjny MPP: początek rozpadu po I wojnie światowej
• Współczesny MPP: po II wojnie światowej

Comments are closed.