minimalna liczebność próby dla najczęściej szacowanych parametrów populacji

minimalna liczebność próby dla najczęściej szacowanych parametrów populacji
Z estymacja parametrów populacji generalnej (zbiorowości) wiąże się problem minimalnej liczebności próby statystycznej. Przystępując do ustalania niezbędnej (minimalnej) liczebności próby należy ex ante przyjąć – w zależności od celu badania – poziom współczynnika ufności ( 1 – alfa).
Dla najczęściej szacowanych parametrów populacji (średniej i wskaźnika struktury) można określić taka minimalną liczebność próby, która zapewniałaby ustalona z góry precyzję estymacji (aby dopuszczalny błąd szacunku nie przekraczał ustalonej ex ante liczby).
Liczebność próby można zatem wyznaczyć z nierówności:

Comments are closed.