możliwe decyzje weryfikacyjne przy testowaniu hipotez parametrycznych

możliwe decyzje weryfikacyjne przy testowaniu hipotez parametrycznych
Weryfikacja hipotez statystycznych polega na zastosowaniu określonego testu statystycznego, który rozstrzyga, przy jakich wynikach z próby sprawdzoną hipotezę zerową należy odrzucić, a przy jakich nie ma podstaw do jej odrzucenia.
Formułowanie i testowanie hipotez statystycznych obejmuje cztery etapy:
-sformułowanie hipotezy(zerowa lub alternatywna)
-wybór testu służącego do weryfikacji przedstawionej hipotezy
-określenie poziomu istotności (prawdopodobieństwa błędu), a tym samym wyznaczenie obszaru krytycznego
-podjęcie (na podstawie wyników z próby , testu, przyjętych założeń) decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu sprawdzanej hipotezy.
Decyzje te nie zawsze są bezbłędne i w momencie ich podejmowania mogą pojawić się błędy I i II rodzaju.
Weryfikacja hipotez statystycznych może odbywać się za pomocą następujących testów: testy istotności dla zmiennej i dwóch zmiennych, testy istotności dla wskaźnika struktury, testy istotności dla wariancji.

Comments are closed.