Obrót prawami własności i użytkowania.

Obrót prawami własności i użytkowania.
Różnorodność transakcji, a w sumie skomplikowane procedury obrotu, powodują, że podmioty rynku nieruchomości wchodzą w rozległe stosunki z instytucjami, które często z urzędu muszą brać udział w tych procedurach. To m.in. z racji owej złożoności procedur w obrocie nieruchomościami istnieje konieczność funkcjonowania na tym rynku instytucji wspomagających te podmioty i ten rynek, o charakterze obligatoryjnym i nieobligatoryjnym. Podstawowe transakcje rynku nieruchomości dzielimy na rynkowe i nierynkowe, wiąże się to bowiem z wiązkami praw, które są przedmiotem obrotu rynkowego. Mianowicie: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, spółdzielcze prawo własnościowe, podnajem, timeshare, służebność, prawo wywłaszczenia, prawo eksmisji i egzekucji. W związku z powyższym do rynkowych transakcji zaliczamy: *umowa kupna – sprzedaży, *tytuł własności i zapłata, *umowa zamiany (wymiany- tytuł własności jest przedmiotem zamiany między stronami), *użytkowanie (umowa co do zakresu dysponowania nieruchomości podmiotowych), *dzierżawa (umowa co do sposobu użytkowania i formy rekompenasty), * saleleasebeck (transakcja wielostronna). Transakcje nierynkowe: *akt darowizny (umowa do tytułu własności, czasami z uwzględnieniem rekompensaty), *spadek, *dziedzictwo (decyzją sądu tytuł własności), *wywłaszczenie (przepływ tytułu własności wg umowy, za rekompensatę finansową lub rzeczową), *uwłaszczenie (umowa z przekazaniem tytułu własności), *eksmisja (pozbawienie tytułu własności, bądź użytkowania).

Comments are closed.