Ogólne cele outsourcingu

Ogólne cele outsourcingu

Podobnie jak w przypadku innych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, za pomocą outsourcingu mogą być osiągnięte różnorodne cele przedsiębiorstwa macierzystego. Są to przede wszystkim cele strategiczne. Głównym celem strategicznym jest skoncentrowanie się przedsiębiorstwa macierzystego na działalności kluczowej, decydującej o jego perspektywach rozwojowych, co prowadzi do zwiększenia się strategicznej swobody jego działalności. Osiągnięcie celów strategicznych powinno umożliwić pełniejsze osiągnięcie celów rynkowych, np. poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa macierzystego lub zwiększenie skali jego działalności. To z kolei powinno prowadzić do lepszego osiągnięcia celów ekonomicznych, np. zwiększenie przychodów, redukcji kosztów, poprawy wyników ekonomicznych ograniczenia ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności gospodarczej.

Comments are closed.