Ogólne warunki outsourcingu

Ogólne warunki outsourcingu

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa macierzystego:

• akceptacja wydzielenia przez właściciela i kierownictwo przedsiębiorstwa macierzystego
• poprawa skuteczności działania przedsiębiorstwa macierzystego w aspektach: strategicznym, rynkowym, ekonomicznym, organizacyjnym i motywacyjnym
• możliwość zapewnienia skutecznej kontroli działalności po jej wydzieleniu

Z punktu widzenia wydzielanej działalności:

• autonomiczny obszar działalności wyodrębniony rynkowo, przedmiotowo i/lub terytorialnie
• możliwość obiektywnego określenia wymiernych ekonomicznie wyników działalności jako podstawy jej oceny
• poprawa skuteczności działania w aspektach: strategicznym, rynkowym, ekonomicznym, organizacyjnym i motywacyjnym
• akceptacja wydzielenia przez pracowników wydzielanej działalności.

Comments are closed.