Outsourcing kontra insourcing

Outsourcing kontra insourcing

Insourcing jest przedsięwzięciem przeciwnym do outsourcingu. Polega on na włączeniu do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego funkcji realizowanych dotychczas przez inne podmioty gospodarcze.

Comments are closed.