Outsourcing - strata czy zysk

Outsourcing - strata czy zysk

Do powszechnych dylematów dotyczących outsourcingu należą obawy związane
z redukcją zatrudnienia, utratą kontroli nad outsourcowanymi funkcjami oraz wzrostem kosztów. Wynikają one z postrzegania outsourcingu według modelu “win/lose”,(w którym rolę przegranego przypisuje się klientowi, a zwycięzcy - firmie wykonawczej).

Podejście do outsourcingu zmieniło się jednak diametralnie. W obecnie stosowanym modelu outsourcingu klient postrzega outsourcera jako długoterminowe “aktywa”, które stanowią dla niego stałą wartość. Podstawą sukcesu tej strategii jest wzajemna współpraca, zaufanie oraz partnerstwo.

Comments are closed.