Partnerzy outsourcingowi

Partnerzy outsourcingowi

Zgodnie z definicją istota outsourcingu polega na przekazywaniu realizacji funkcji niezależnemu podmiotowi gospodarczemu. Określenie „niezależny” dotyczy niezależności prawno – organizacyjnej, natomiast nie musi dotyczyć niezależności ekonomicznej.

Biorąc pod uwagę powiązania przedsiębiorstwa macierzystego z partnerem outsourcingowym, wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje partnerów outsourcingowych:

• partnerów niepowiązanych kapitałowo z przedsiębiorstwem macierzystym, tzn. całkowicie od niego niezależnych
• partnerów powiązanych kapitałowo lub w inny sposób z przedsiębiorstwem macierzystym, tzn. niezależnych od niego w sensie organizacyjno – prawnym, lecz powiązanych ekonomicznie lub w inny sposób.

Parterami outsourcingowymi mogą być już istniejące podmioty gospodarcze lub podmioty tworzone specjalnie do realizacji wydzielanych funkcji.
Forma organizacyjno – prawna partnerów outsourcingowych może być różna, ale dopuszczona prawnie. Mogą to być zarówno osoby fizyczne posiadające zdolność prawną, jednoosobowe przedsiębiorstwa prywatne, spółki jawne, spółki handlowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, zakłady budżetowe itd.
Podmiotami outsourcingowymi mogą być zarówno podmioty krajowe jak i zagraniczne.

Comments are closed.