podjęcie decyzji weryfikacyjnych hipotezy statystyczne

podjęcie decyzji weryfikacyjnych hipotezy statystyczne
Podjecie tych decyzji zależy od wzajemnych relacji między obszarem krytycznym a wartością testu. Po pierwsze : gdy obliczana wartość testu znajduje się w obszarze krytycznym to odrzucamy hipotezę zerową na poziomie istotności , co oznacza, że prawdziwe jest założenie w przyjętej hipotezie alternatywnej
Po drugie: gdy obliczona wart.testu znajduje się poza obszarem krytycznym , to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej na poziomie istotności  co z kolei oznacza jedynie że hipoteza zerowa może być prawdziwa.

Comments are closed.