Podmioty rynku nieruchomości i ich specyfika

Podmioty rynku nieruchomości i ich specyfika
Podmiotami rynku nieruchomości są osoby fizyczne, różnego rodzaju spółki, przedsiębiorstwa, instytucje oraz podmioty zagraniczne. ze względu na charakter przedmiotu obrotu, jego wartość, procedurę obrotu i sposób kierowania, szczególną rolę wśród uczestników rynku nieruchomości odgrywają inwestorzy indywidualni lub instytucjonalni oraz przedsiębiorcy developerzy. Podmioty rynku nieruchomości tworzą tzw. podmiotową strukturę rynku nierychomości. Struktura ta zależy m.in. od następujących czynników:
1. Ilość zbywających i nabywców
2. Stopnia koncentracji, integracji interesów poszczególnych uczestników obrotu rynkowego
3. Formalno – prawnej złożoności transakcji kupna – sprzedaży i innych form obrotu rynkowego i nierynkowego
4. Kwalifikacji i wiedzy nabywców i zbywających oraz instytucji rynku nieruchomości
5. Rozwoju systemu przepływu informacji rynkowych oraz dostępu do tego rynku
6. Stopnia specjalizacji i rozwoju systemu bankowo – kredytowego
7. Od struktury, rozmiarów i stopnia specjalizacji usług profesjonalnych
8. Zakresu i jakości obsługi klientów w jednostkach pośredniczących.

Comments are closed.