podstawowe zmienne wyznaczające pole decyzyjne gosp. domowego

podstawowe zmienne wyznaczające pole decyzyjne gosp. domowego
dochody, preferencje ( gusta ), cena, użyteczność. Ilość zakupionych dóbr. W celu zilustrowania optymalnego wyboru trzeba zbudować krzywą obojętności i linię ograniczenia budżetowego. Krzywa obojętności obrazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką sarną całkowitą użyteczność. Linia ograniczenia budżetowego - opisuje różne koszyki dóbr dostępne dla konsumenta. To jakie koszyki są dla niego dostępne zależy od 2 czynników wysokości jogo dochodu i ceny poszczególnych dóbr

Comments are closed.