przedsiębiorstwo jako względnie wyodrębniony system gospodarczy i najważniejsze związki przedsiębiorstwa z otoczeniem

przedsiębiorstwo jako względnie wyodrębniony system gospodarczy i najważniejsze związki przedsiębiorstwa z otoczeniem
Ekonomiczne związki przedsiębiorstwa z otoczeniem
Przedsiębiorstwo: to względnie wyodrębniony podsystem ekonomiczny podporządkowany ” realizacji określonego celu gospodarczego, przy czym cel ten posiada systemotwórczy charakter i powinien być rozpatrywany w wymiarze rzeczowym (wytworzenie określonego produktu) i finansowym - (uzyskanie dochodu).Cecha szczególna przedsiębiorstwa - jako względnie wyodrębniony podsystem ekonomiczny posiada zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji gospodarczych. Ponadto przedsiębiorstwo cechują następujące odrębności:- terytorialna - organizacyjna - ekonomiczna- prawna .Istota związków ekonomicznych - realizują przepływy gospodarcze.
Cechy szczególne związków ekonomicznych - dzielą się na rynkowe i pozarynkowe.
Ekonomiczne związki przedsiębiorstwa z otoczeniem

Comments are closed.