Przemiany w strukturze społeczno-ekonomicznej współczesnej gospodarki ekonomicznej:

Przemiany w strukturze społeczno-ekonomicznej współczesnej gospodarki ekonomicznej:

Gospodarka światowa – to zbiorowość podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się działalnością gospodarczą, które SA powiązane systemem międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Podmioty gospodarki światowej:
• Przedsiębiorstwa krajowe
• Przedsiębiorstwa międzynarodowe
• Gospodarki narodowe
• Ugrupowania integracyjne
• Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Powiązania między podmiotami w gospodarce światowej:
• Powiązania technologiczne,
• Kooperacja (współpraca)
• Powiązania handlowe (import-export)
• Związki finansowe, kredytowe i kapitałowe
• Powiązania instytucjonalne

Comments are closed.