Rodzaje outsourcingu

Rodzaje outsourcingu

W praktyce mamy do czynienia z wieloma rodzajami przedsięwzięć outsourcingowych, które mogą różnic się między sobą z punktu widzenia następujących kryteriów:
- celu wydzielenia
- rodzaju wydzielanych funkcji
- zakresu wydzielenia
- trwałości wydzielania
- formy podporządkowania wydzielonej działalności.

Biorąc pod uwagę cel wydzielenia można mówić o outsourcingu: naprawczym, dostosowawczym i rozwojowym.
Przedmiotem outsourcingu mogą być różne funkcje przedsiębiorstwa macierzystego, realizowane w jego strukturze organizacyjnej. Możemy mieć więc do czynienia z outsourcingiem funkcji: podstawowych, pomocniczych, kierowniczych.
Różny może być także zakres wydzielenia. Można dokonać zarówno outsourcingu całkowitego, tzn. takiego, który powoduje likwidację wszystkich, poza zadaniowymi, powiązań ze strukturą przedsiębiorstwa macierzystego, jak również outsourcingu częściowego, zachowującego niektóre powiązania ze strukturą przedsiębiorstwa macierzystego.
Poszczególne rodzaje outsourcingu są ze sobą powiązane.

Usługi outsourcingowe można również podzielić na dwie grupy:
• outsourcing pełny
• outsourcing selektywny

Outsourcing pełny (strategic outsourcing) dotyczy projektów polegających na przejęciu całej infrastruktury klienta lub jej wybranych obszarów. Zazwyczaj dochodzi tu również do przejścia części pracowników klienta oraz odkupienia środków trwałych będących w jego posiadaniu. Natomiast outsourcing selektywny pozwala na przekazanie firmie zewnętrznej kontroli nad wybranymi obszarami.

Comments are closed.