rynek nieruchomości:

rynek nieruchomości:
1. To ogół transakcji rynkowych i nierynkowych, których przedmiotem obrotu są nieruchomości oraz warunków umożliwiających poprowadzenie tych transakcji. Jest to podejście do rynku poprzez które wyraża się iż rynek nieruchomości to obrót prawami własności, użytkowania i innymi pochodnymi tych praw, a zarazem że jest to rynek na którym nie dokonuje się obrót w rozumieniu fizycznym. Przez to ujęcie (typowe tylko dla tego rynku) przeprowadzane są transakcje albo poparte wymianą w pełni ekwiwalentną, albo tylko wymianą, często bez konkretnych środków płatniczych.
2. Gdy mówimy o warunkach wymiany to m.in. niezbędna konieczność funkcjonowania na tym rynku pewnych instytucji, które w większej lub mniejszej skali są niezbędne do prowadzenia transakcji rynkowych i nierynkowych.
3. Rynek to forma nawiązywania kontaktów między nabywcami a zbywającymi w celu ustalenia warunków transakcji, czyli sposobu, miejsca i czasu realizacji transakcji; formy rekompensaty; ceny; albo spełnienia ustaleń prawnych kryjących się za konkretną transakcją. Jeśli chodzi o czas, na tym rynku mogą wystąpić znaczne różnice między czasem zapłaty, a czasem realizacji transakcji. Miejsce transakcji – chodzi tu nie tylko o miejsce w formie formalnego przeprowadzenia transakcji; gdy mówimy o miejscu, chodzi o lokalizację nieruchomości; problem lokalizacji czyli miejsca poprowadzenia transakcji. Warunki przeprowadzenia transakcji – chodzi o ekwiwalent pieniężny oraz okoliczności realizowania tej rekompensaty.
Rynek nieruchomości to określona struktura składająca się z podmiotów po stronie podaży i popytów; zróżnicowanych przedmiotów obrotu; elementów (popyt, podaż, cena) oraz instytucji pośredniczących w obrocie nieruchomościami.

Comments are closed.