statystyczny test istotności

statystyczny test istotności
Test w którym bierzemy pod uwagę jedynie prawdopodobieństwo błędu I rodzaju , nazywamy testem istotności , a prawdopod.błędu I rodzaju nosi nazwę poziomu istotności i oznaczane jest symbolem .W testach istotności pomijamy kwestię błędu II rodzaju i prawdopodobieństwo jego popełnienia. Test istotn pozwala jedynie na ewentualne odrzucenie sprawdzanej hipotezy H0 na poziomie istotności , równym prawdopodobieństwu błędu I rodzaju , bądź też na stwierdzenie o braku podstaw do odrzucenia hipotezy H0.
W przypadku, gdy sprawdzana hipoteza Ho parametryczna, przyjęty dla niej test istotności nazywamy parametrycznym testem istotności, w odróżnieniu od nieparametrycznych testów istotności, budowanych dla hipotez

Comments are closed.