Tradycyjny Międzynarodowy Podział Pracy

Tradycyjny Międzynarodowy Podział Pracy:
To typ powiązań jaki wytworzył się w okresie upowszechniania produkcji maszynowej i wprowadzenia nowoczesnych środków transportu w XVIII i XIX wieku.
Cechy tradycyjnego MPP:
▪ podział świata na kraje rozwinięte, przemysłowe i kraje rolniczo-surowcowe
▪ system kolonialny
▪ specjalizacje międzygałęziowe
▪ migracje ludności (w krajach przemysłowych ze wsi do miast, z kolonii do mocarstw i z mocarstw do kolonii)
▪ polityka kolonialna umacniająca wpływ państw rozwiniętych

Przyczyny rozpadu tradycyjnego MPP:
- Skutki I i II wojny światowej (zniszczenie Europy i rozwój USA)
- następna rewolucja w Rosji
- rozpad systemu kolonialnego,
- emancypacja nowych krajów
- nowy podział świata
- rywalizacja dwóch bloków
- postęp techniczny

Comments are closed.