weryfikacja hipotez

weryfikacja hipotez
Weryfikacja hipotez statystycznych polega na zastosowaniu określonego testu statystycznego, który rozstrzyga przy jakich wynikach z próby sprawdzaną hipotezę zerową należy odrzucić , a przy jakich nie ma podstaw jej odrzucenia. Formułowanie i weryfikacja hipotez st.ma 4 etapy:
-sformułowanie hipotezy(zerowa lub alternatywna)
-wybór testu służącego do weryfikacji przedstawionej hipotezy
-określenie poziomu istotności (prawdopodobieństwa błędu), a tym samym wyznaczenie obszaru krytycznego
-podjęcie (na podstawie wyników z próby , testu, przyjętych założeń) decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu sprawdzanej hipotezy.
Decyzje te nie zawsze są bezbłędne i w momencie ich podejmowania mogą pojawić się błędy I i II rodzaju.

Comments are closed.