Współczesny Międzynarodowy Podział Pracy, czyli współczesna gospodarka światowa:

Współczesny Międzynarodowy Podział Pracy, czyli współczesna gospodarka światowa:
• System trwałych powiązań ekonomicznych włączających gospodarkę narodową poszczególnych krajów w procesy produkcji o zasięgu globalnym,
• Zasięg i intensywność tych powiązań ewoluuje wraz z postępem technicznym,
• Zbiorowość wzajemnie ze sobą powiązanych podmiotów funkcjonujących na poziomie krajowym i międzynarodowym (regionalnym i globalnym),
• Inne propozycje podziału produkcji światowej (kraje rozwinięte ponad 50% produkcji i ponad 70 % exportu),
• Zmiany jakościowe i struktura handlu, nowe formy współpracy gospodarczej, nowe podmioty,
• Stałe przeobrażenia struktury podmiotowej,
• Kryzysy globalne: energetyczny z lat 70-tych, zadłużeniowy,
• Problemy globalne: zanieczyszczenie, bezpieczeństwo,
• Przedmioty polityczne: upadek ZSRR, bloku wschodniego, nowa socjaldemokracja końca lat 90-tych
• Procesy integracyjne

Comments are closed.